Resevilkor

VAD GÄLLER NÄR JAG BOKAR EN STUGA ELLER LÄGENHET?

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig förmedlare är Åreskutan/Skysport AB, Box 95, 830 13 Åre Tel 0647-51186, Fax 0647-51186
070-5699089, E-post info@staging.areskutan.se
Org.nr. 556430-4474. VATNO SE 556430447401
Som förmedlare är vi skyldiga att se till:
– att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– att du får handlingar och uppgifter om var nyckeln hämtas
– att stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen
(se framsidan på bokningsbekräftelsen)
– att du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– uppgifter om ankomst och avresetid finner du på framsidan av bokningsbekräftelsen.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
När du har betalt avgiften så har du godkänt din bokning och den är då bindande.

NÄR SKALL JAG BETALA?
Betalningen skall vara oss tillhanda senast 60 dagar före ankomst.
Bokar du senare än 60 dagar före ankomst skall hela summan
vara oss tillhanda inom 2 bankdagar från bokningstillfället.
Bokningen skall alltid vara slutbetald innan tillträde. Ange ditt bokningsnummer vid betalning.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Betalningspåminnelser skickas inte ut på anmälningsavgiften.
Om du inte betalar i tid avbokar vi din bokning.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan köpa en avbeställningsförsäkring.
Den kostar 10% av stugans hyra per stuga/lägenhet.
Det innebär att du kan avboka fram till dagen före ankomst. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas inte vid avbokning.
Avbeställningsförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse i krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller
översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen(telefon) eller skriftligen(e-post)
Vi bekräftar din avbokning muntligt(telefon) eller skriftligt(e-post)

Om du avbokar när det är mer än 30 dagar före ankomst, så behåller
vi 10 %. Detta under förutsättning att du betalat avbokningsskyddet. Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar före ankomst och har avbokningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi det inbetalade avbokningsskyddet. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi har fått intyget. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningstillfället.
Om du avbokar när det är mindre än 10 dagar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan så återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för avbeställningsförsäkring.


VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Om stugan/lägenheten inte tillhandahålles i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du har betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.
Om du har klagomål skall du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11:00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen. Vi tar inte ut någon extra avgift för detta.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Minimum 20 år gäller för en till två personer per objekt, beroende på antal bäddar i objektet. Om inget annat anges på bekräftelsens framsida. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du är själv betalningsansvarig för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon
annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för din stuga/lägenhet som anges på bekräftelsens framsida. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad för hyresgästen från 6.000 kronor. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så måste vi byta lås på stugan/lägenheten du har hyrt och kommer då att debitera dig en avgift för bytet från 500 kronor.

STÄDNING
Om du inte bokat städning, måste lägenheten lämnas i samma skick som när du anlände. Du måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna som finns anslagna i stugan. Alla sopor måste tömmas och all disk måste diskas. Om inte städning är utförd enligt anslagna instruktioner kommer vi att debitera dig en avgift från 1.500 kronor (beroende på stugan/lägenhetens storlek) Om inte sopor är tömda/utburna och inte disken är diskad debiteras en avgift från 3.000 kr. Observera att tömning av sopor och diskning inte ingår i slutstäd, även om du har bokat och betalat för städning.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM
– du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.
– du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.
– lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.
Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten/stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.
Parterna har rätt att träda ifrån förmedlingsavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du har betalt, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.
ÖVRIGT
I logipriset ingår inte slutstädning, sänglinne, handdukar och avbokningsskydd om inte annat anges på framsidan av bekräftelsen. I stugan/lägenheten ingår toapapper.
Med reservation för tryckfel

© 2010 åreskutan.se

[icon color=”#162398″ size=”28px” name=”awesome-reply”] tillbaka till bokingsformuläret